N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

MOGUĆNOST ANGAŽOVANJA FIZIČKOG LICA NA POSLOVIMA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA OSNOVU UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA

(Vest je objavljena 16-01-2017)

detaljnije>>


PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2016. godine

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 14. FEBRUARA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE IOSI OBRAZACA OBJAVLJENO JE NA SAJTU PORESKE UPRAVE

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


AKTUELNOSTI IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


IZMENJENI SU PRAVILNICI
IZ OBLASTI PDV

(Vest je objavljena 30-12-2016)

detaljnije>>


POMERA SE POČETAK PRIMENE ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 30-12-2016)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za decembar 2016. godine
|12.1.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za decembar 2016.
|12.1.2017.|


Prosečne bruto zarade
za novembar 2016. godine
|26.12.2016.|


Prosečne neto zarade
za novembar 2016. godine
|26.12.2016.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.1.2017
EUR EUR 123,8923
USD USD 116,4401
CHF CHF 115,6035
 

IPC jednodnevna SAVETOVANJA u januaru 2017.
- BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2017. godinu -

 

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA
za 2016. godinu za PRIVREDNA DRUŠTVA i BUDŽETSKE KORISNIKE

 

NOVINE u PORESKIM PROPISIMA i PDV u 2017. godini

 

ZLATIBOR, 23. januar 2017. - Budžetski korisnici

 

ZLATIBOR, 24. januar 2017. - Privredna društva

 

PALIĆ, 30. januar 2017.

 

NIŠ, 31. januar 2017.
  detaljnije pdf>>


POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA
u 2017. godini i Sastavljanje finansijskih izveštaja

 
ZLATIBOR, 24. i 25. januar 2017.
  detaljnije pdf>>


POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
u 2017. godini i Sastavljanje finansijskih izveštaja

 

BEOGRAD, 2. februar 2017.
  detaljnije pdf>>

ZLATIBOR, 24. januar 2017.
  detaljnije pdf>>

 

Elektronska prijava za savetovanja

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
ZLATIBOR, 22-25. januar 2017.

SPECIJALNA POGODNOST:
PRETPLATNICI IPC-a za 2017. godinu NE PLAĆAJU KOTIZACIJU

Zlatibor

 

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO - PRAVNOM POSLOVANJU
SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2016. godinu
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2016. godinu
RACIONALIZACIJA i NOVI SISTEM određivanja PLATA U JAVNOM SEKTORU

  Detaljnije o savetovanju i pdf prijava>>


JAVNE NABAVKE - primena u praksi
  Detaljnije o savetovanju i pdf prijava>>

 

Elektronska prijava za savetovanja

 

PRETPLATA za 2017. godinu na IPC izdanja
uz VELIKE POGODNOSTI

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
SLUŽBU za JAVNE NABAVKE
  detaljnije >>

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC. Finansije, Porezi i Računovodstvo - FiP
- poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FiP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 12.09 - 19. januara 2017. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radno i Poslovno pravo - RaP
- poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 12.09 - 19. januara 2017. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

2. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

3. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje