IPC jednodnevna SAVETOVANJA u JULU 2019.

IPC jednodnevna SAVETOVANJA u JULU 2019.

ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA / IPC. RAČUNAR

ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA / IPC. RAČUNAR

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA PRAVNO-KADROVSKU I SLUŽBU ZA OBRAČUN ZARADA

IZDANJA ZA PRAVNO-KADROVSKU I SLUŽBU ZA OBRAČUN ZARADA

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IPC mailing lista

IPC mailing lista

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
DVA savetovanja u JEDNOM danu
BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2019/2020

ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV od 1. jula 2019.

BEOGRAD, 26. jul 2019. od 930

Novi ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

BEOGRAD, 26. jul 2019. od 1300

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

12. jula iz štampe su izašli časopisi: Revizor br. 15 i Budžet br. 15

Detaljnije o IPC časopisima

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN ažurni sa 18. julom 2019. godine

Detaljnije o IPC el. paketima