IPC višednevno SAVETOVANJE - Palić, 5. - 8. april

IPC višednevno SAVETOVANJE - Palić, 5. - 8. april

VELIKE POGODNOSTI za prijave do 10. marta 2020.

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

IPC Webinar, 10. mart 2020.

IPC Webinar, 10. mart 2020.

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2020. godinu

IPC TRENING - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu

IPC TRENING - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu

IPC TRENING - Uspostavljanje sistema INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE u javnom sektoru

IPC TRENING - Uspostavljanje sistema INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE u javnom sektoru

IPC TRENINZI - Poreske olakšice za nova zapošljavanja i "test samostalnosti" i Novine u obračunu zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih

IPC TRENINZI - Poreske olakšice za NOVA ZAPOŠLJAVANJA i "TEST SAMOSTALNOSTI" i Novine u obračunu ZARADA, NAKNADA i drugih primanja zaposlenih

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA PRAVNU, KADROVSKU I HR SLUŽBU I DIREKTORE

IZDANJA ZA PRAVNU, KADROVSKU I HR SLUŽBU I DIREKTORE

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IPC mailing lista

IPC mailing lista

IPC višednevno SAVETOVANJE
Palić, 5-8. april 2020.

SAVETOVANJE za EKONOMISTE I PRAVNIKE

- POPUST I VELIKE POGODNOSTI za prijave do 10. marta 2020. -

Zlatibor

I grupa
Novi ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA


II grupa
Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i budžetskih korisnika

IPC WEBINAR

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2020. -

Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu

10. mart od 12h

ODGOVORI NA PITANJA iz oblasti PDV i drugih poreskih propisa

10. mart od 14h

IPC TRENINZI u martu i aprilu

Novi ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

Beograd, 10. mart 2020.

Novi Sad, 18. mart 2020.


Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu

Novi Sad, 19. mart 2020.

Beograd, 20. mart 2020.


Uspostavljanje sistema interne FINANSIJSKE KONTROLE u javnom sektoru

Beograd, 23. mart 2020.


Poreske olakšice za NOVA ZAPOŠLJAVANJA i "TEST SAMOSTALNOSTI"

Beograd, 27. mart 2020.


Novine u obračunu ZARADA, NAKNADA i drugih primanja

Beograd, 3. april 2020.

IPC dežurstvo

IPC obaveštava sve svoje pretplatnike da će služba KONSULTACIJA u vezi izrade godišnjih finansijskih izveštaja, kao i sastavljanja poreskog bilansa, raditi u subotu, 29. februara 2020. godine u vremenu od 10 do 14h.

Tel. 011/ 306-76-58, 306-76-68, 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN ažurni su od 28. februara 2020. godine

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 7
od 25. februara

Budžet br. 6
od 25. februara

Pravnik br. 2
od 5. februara

Direktor br. 1-2
od 20. januara

Detaljnije o IPC časopisima

Pretplata za 2020. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

Kursna lista na dan 27.2.2020.

EUR

EUR
117.5492

USD

USD
107.7642

CHF

CHF
110.6658

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru