IPC savetovanje - Palić, 21-24. oktobar 2018.

IPC savetovanje - Palić, 21-24. oktobar 2018.

NOVI TERMIN

IPC savetovanje - Palić, 17-20. oktobar 2018.

IPC savetovanje - Palić, 17-20. oktobar 2018.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

IPC ELEKTRONSKI PAKETI

IPC ELEKTRONSKI PAKETI

Svakodnevna ažuriranja

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA PRAVNO-KADROVSKU I SLUŽBU ZA OBRAČUN ZARADA

IZDANJA ZA PRAVNO-KADROVSKU I SLUŽBU ZA OBRAČUN ZARADA

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IPC BESPLATNI PRIRUČNICI za pretplatnike za 2019. godinu

IPC BESPLATNI PRIRUČNICI za pretplatnike za 2019. godinu

IPC PRIRUČNICI ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

IPC PRIRUČNICI ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

IPC PRIRUČNICI ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

IPC PRIRUČNICI ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

IPC PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

IPC PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018. - Novi termin

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 17-20. oktobar 2018.

JAVNE NABAVKE u praksi

(Šta donosi NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA)

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 20. oktobar 2018.

Finansijsko-pravno poslovanje

ZDRAVSTVENIH USTANOVA u praksi

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 17-20. oktobar 2018. - Popunjeno

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

DETALJNIJE

IPC TRENING

ELEKTRONSKO POSLOVANJE
(prelazak sa "PAPIRNOG" na ELEKTRONSKO POSLOVANJE)

BEOGRAD, 9. oktobar 2018. - Popunjeno

BEOGRAD, 8. oktobar 2018. - Popunjeno

IPC besplatna JEDNODNEVNA SAVETOVANJA

SPORNA PITANJA i OSTALE AKTUELNOSTI iz PDV

NOVINE koje donose IZMENE ZAKONA o PIO

NOVINE u RAČUNOVODSTVENOJ REGULATIVI za 2018. i 2019. godinu

NOVI SAD, 4. oktobar 2018. - Popunjeno

BEOGRAD, 5. oktobar 2018. - Popunjeno

PRISUSTVO SAVETOVANJU JE BESPLATNO za SVE UČESNIKE

IPC VESTI

Elektronski paketi i časopisi

Poslednja izmena elektronskih paketa IPC.FiP, IPC.RaP, IPC.JaN za ažuriranje putem interneta
(13. oktobar 2018. godine)

DETALJNIJE

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

DETALJNIJE
Reforma korporativnog finansijskog izveštavanja
Udruženje računovođa u javnom sektoru
KURSNA LISTA NA DAN 15.10.2018.
  • EUR EUR 118.2412
  • USD USD 102.3467
  • CHF CHF 103.3487