IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI za 2022.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 25. januarom 2022.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 2-3
15. januar

Budžet 3
20. januar

Pravnik 1
10. januar

Direktor-Inspektor 1-2
15. januar

PRETPLATA za 2022. na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Finansijska služba
- privreda

Detaljnije

Finansijska služba
- budžet

Detaljnije

Pravna i HR
služba

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC PRIRUČNICI za 2021.

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE

Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE


Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE


Javne nabavke
u praksi (Pravnik
br. 6a/2021)


DETALJNIJE

IPC WEBINAR
26. januar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021. godinu
ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE
KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
31. januar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

VI PITATE (IPC pretplatnici za 2022.)
- MI ODGOVARAMO (Konsultanti IPC-a)

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
1. februar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

OBAVEZA I NAČIN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
UNOS i AŽURIRANJE PODATAKA u CROSO
Novine u FISKALIZACIJI - Nove "fiskalne kase"
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1. maja 2022.

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
8. februar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR za ZDRAVSTVENE USTANOVE
9. februar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

PRIPREMA, SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE
GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
KORISNIKA SREDSTAVA RFZO za 2021. godinu

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
10. februar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

NOVE OBAVEZE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE UVEDENE IZMENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
Snimak od 11. januara 2022.

#praksaispredteorije

AKTUELNOSTI I IZMENE PROPISA
koje se primenjuju od 1. januara 2022.

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
Snimak od 18. januara 2022.

#praksaispredteorije

NOVINE i PRIPREME za sastavljanje
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2022.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

IZMENE PRAVILNIKA O PDV i
OBAVEZNI ELEMENTI RAČUNA PREMA ZAKONU O PDV

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
Snimak od 19. januara 2022.

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI za 2022. godinu
PRIKAZ RADA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE
za JAVNE NABAVKE za 2022. godinu -

IPC online TRENING za JAVNE NABAVKE
25. februar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

OKVIRNI SPORAZUM
MIŠLJENJA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE
STAVOVI REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA I DRI

- Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi -

Kursna lista na dan 26.1.2022.
EUR

EUR
117,5840

USD

USD
104,0014

CHF

CHF
113,3449

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a