IPC POKLANJA: KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE za evidenciju PDV

IPC POKLANJA: KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE za evidenciju PDV

IPC jednodnevno besplatno SAVETOVANJE

IPC jednodnevna besplatna SAVETOVANJA

IPC savetovanje - Palić, 17-20. oktobar 2018.

IPC savetovanje - Palić, 17-20. oktobar 2018.

ON LINE APLIKACIJA

ON LINE APLIKACIJA

Svakodnevno ažuriranje

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA PRAVNO-KADROVSKU I SLUŽBU ZA OBRAČUN ZARADA

IZDANJA ZA PRAVNO-KADROVSKU I SLUŽBU ZA OBRAČUN ZARADA

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

PDV PRAKTIKUM

PDV PRAKTIKUM

IPC PRIRUČNICI ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

IPC PRIRUČNICI ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

IPC PRIRUČNICI ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

IPC PRIRUČNICI ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

IPC PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

IPC PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

IPC POKLANJA:
Priručnik KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE
IPC VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE
PALIĆ, 17-20. oktobar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

PRIJAVI SE! DETALJNIJE

Šta donosi NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

PRIJAVI SE! DETALJNIJE

IPC jednodnevna SAVETOVANJA

BESPLATNO za sve učesnike savetovanja

Izmene i dopune ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Prelazak sa "PAPIRNOG" na ELEKTRONSKO POSLOVANJE (usklađivanje sa E-upravom)

Novi Sad, 6. septembar 2018.

Palić, 7. septembar 2018.

Beograd, 10. septembar 2018.

Vrnjačka Banja, 11. septembar 2018.

PRIJAVI SE! DETALJNIJE
AKTUELNE INFORMACIJE
POGLEDAJ SVE VESTI