IPC online TRENING
26. maj 2022. od 10h

#praksaispredteorije

NOVA FISKALIZACIJA
- konačna praktična rešenja -

IPC online TRENING
30. maj 2022. od 10h

#praksaispredteorije

PRIMENA E-FAKTURE
- konačna praktična rešenja -

SNIMCI IPC OBUKA
GLEDAJTE kada vi ŽELITE
u periodu od 17. maja od 15h do 25. maja do 24h

IPC pripremna OBUKA za sticanje PROFESIONALNIH ZVANJA
iz oblasti RAČUNOVODSTVA

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI za 2022.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 20. majem 2022.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 11
10. maj

Budžet 10
12. maj

Pravnik 5
15. maj

Direktor-Inspektor 5-6
15. maj

PRETPLATA za 2022. na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Finansijska služba
- privreda

Detaljnije

Finansijska služba
- budžet

Detaljnije

Pravna i HR
služba

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC PRIRUČNICI za 2022.

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE


Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


DETALJNIJE

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE

Kursna lista na dan 20.5.2022.
EUR

EUR
117,4890

USD

USD
111,0797

CHF

CHF
114,3557

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a