N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

NOVO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE U VEZI DOSTAVLJANJA
PPDG-1S i PB 2

(Vest je objavljena 15-03-2017)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE DALA OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPDG-1S

(Vest je objavljena 14-03-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 11. APRILA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 14-03-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA u FEBRUARU 2017. godine

(Vest je objavljena 13-03-2017)

detaljnije>>


PROPISAN JE NOVI OBRAZAC POTVRDE PPP-PO

(Vest je objavljena 13-03-2017)

detaljnije>>


PRAVILNICI VEZANI ZA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA U PDV

(Vest je objavljena 11-03-2017)

detaljnije>>


KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 11-03-2017)

detaljnije>>


OD 25. FEBRUARA 2017. GODINE
NEP-JS I ZOS-JS PODNOSE SE
SAMO U ELEKTRONSKOM OBLIKU

(Vest je objavljena 28-02-2017)

detaljnije>>


STAV APR POVODOM SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRAVNIH LICA KOJA SU IZGUBILA SVOJSTVO INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

(Vest je objavljena 28-02-2017)

detaljnije>>


NEUSTAVAN OTKAZNI RAZLOG - PONAŠANJE ZAPOSLENOG KOJE PREDSTAVLJA RADNJU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA UČINJENOG NA RADU (Odluka Ustavnog suda IUz 424/2014)

(Vest je objavljena 27-02-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA JANUAR 2017. GODINE

(Vest je objavljena 24-02-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.3. DO 31.3.2017. GODINE IZNOSI 286.155 DINARA

(Vest je objavljena 24-02-2017)

detaljnije>>


NEOPOREZIVI IZNOS GODIŠNJEG DOHOTKA ZA 2016. GODINU

(Vest je objavljena 02-02-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2.2017. DO 30.4.2017. GODINE IZNOSI 23.229 DINARA

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za februar 2017. godine
|13.3.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za februar 2017.
|13.3.2017.|


Prosečne bruto zarade
za januar 2017. godine
|24.2.2017.|


Prosečne neto zarade
za januar 2017. godine
|24.2.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 23.3.2017
EUR EUR 123,9351
USD USD 114,8291
CHF CHF 115,6866
 

IPC OBUKE-TRENINZI

 

 

PDV - ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA

 

PDV u GRAĐEVINARSTVU

 

PDV

 

BEOGRAD, 24. mart 2017. - popunjen termin
PALIĆ, 28. mart 2017.
BEOGRAD, 31. mart 2017. - novi termin

  detaljnije pdf>>

 


Primena PROPISA O RADU u praksi kroz instruktivni
prikaz MODELA AKATA U PROGRAMU RaP

 

PALIĆ, 27. mart 2017.
  detaljnije pdf>>

 

Elektronska prijava za obuke - treninge

 

IPC OBUKA-TRENING za JAVNE NABAVKE

 

SPROVOĐENJE JAVNE NABAVKE U SKLADU SA NOVINAMA U PROPISIMA

 

Javne nabavke u oblasti kulture; Primena izmena Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama; Čuvanje dokumentacije; Javna nabavka električne energije; Stavovi Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava

 

Javne nabavke

 

NOVI SAD, 23. mart 2017.
PALIĆ, 29. mart 2017.

  detaljnije pdf>>

 

Elektronska prijava za obuku - trening za JAVNE NABAVKE

 

PRETPLATA za 2017. godinu na IPC izdanja
uz VELIKE POGODNOSTI

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
SLUŽBU za JAVNE NABAVKE
  detaljnije >>

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC. Finansije, Porezi i Računovodstvo - FiP
- poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FiP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 2.12 - 23. mart 2017. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radno i Poslovno pravo - RaP
- poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 2.12 - 23. mart 2017. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

2. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

3. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje