REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 1.11 - 24.2.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 14/2018

 

U verziju 1.11 programskog paketa IPC.JaN uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 14/2018 od 23.2.2018. godine:

 

• Uredba o visini naknada za vode;

• Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini;

• Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2018. godini;

• Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija;

• Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini;

• Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini;

• Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini;

• Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept (prečišćen tekst);

• Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (prečišćen tekst);

• Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (prečišćen tekst);

• Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije.

 

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

 

► Dodaje se tekst u časopis PRAVNIK br. 3 - u pripremi:

 

RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi

• Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa Katalogom radnih mesta u javnim službama

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

 

Nije bilo izmena.