REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 2.11 - 22.3.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 22/2018

 

U verziju 2.11 programskog paketa IPC.RaP uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 22/2018 od 20.3.2018. godine:

• Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost (prečišćen tekst);

• Lista supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost (prečišćen tekst);

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Zlatibor";

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Radan".

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 4 - u pripremi:

RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
• Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada

JAVNE NABAVKE
• Izmena plana javnih nabavki
• Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
• Odgovori na pitanja iz prakse

PROCESNA PRAVA
• Utvrđivanje činjenica u upravnom postupku

VODIČ KROZ DELATNOST
Državna uprava
• Novine u Kodeksu ponašanja državnih službenika

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
   - Porezi na imovinu

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA

Nije bilo izmena.