REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

PRIRUČNIK
za primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 12.07 - 17.1.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 4/2018

 

U verziju 12.07 programskog paketa IPC.RaP uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

Nije bilo izmena.

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 2/2018 - u pripremi:

 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
• Nova podzakonska akta u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 

JAVNE NABAVKE
• Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu
• Odgovori na pitanja iz praks

 

PROCESNA PRAVA
• Upravne radnje

 

VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
• Ostvarivanje nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskim ustanovama

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA: PDV, Ostali porezi, Radni odnosi..., ažurirani su segmenti:

 

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA

 

Nije bilo izmena.