REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 2.11 - 22.3.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 22/2018

 

U verziju 2.11 programskog paketa IPC.Fin uvrštene su sledeće izmene:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 22/2018 od 20.3.2018. godine:

• Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost (prečišćen tekst);

• Lista supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost (prečišćen tekst);

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Zlatibor";

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Radan".

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaje se tekst u časopis REVIZOR br. 8 - u pripremi:

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
• Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

SLUŽBENA MIŠLJENJA o primeni PDV-a od izmene Zakona ("Službeni glasnik RS", broj 83/2015)

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
   - Porezi na imovinu

 

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.