REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 26. februar 2018. Broj: 6/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Počev od 2018. godine mesečna saopštenja o prosečnim zaradama objavljuju se 55 dana po isteku meseca
2. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - 37.443,50 dinara za februar 2018. godine
3. Poziv opštinama i gradovima - 320 miliona dinara za bolje uslove života građana
4. Krajnji rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu indirektnih budžetskih korisnika je 28. februar 2018. godine
5. Ruska Federacija: Potvrda o rezidentnosti u elektronskom formatu
6. Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
7. Objavljen je Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike za 2018. godinu i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Raspodela sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana iz sredstava budžeta Republike za 2018. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Evidentiranje nabavke goriva putem kreditne ili debitne kartice
TREZOR - PLATNI PROMET
Ko su poverioci i dužnici koji imaju obavezu registrovanja faktura i drugih zahteva za plaćanja u CRF (Centralni registar faktura) kod Uprave za trezor?
Registracija i rad sa fakturama u Centralnom registru faktura
Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura
Odgovori na pitanja sa IPC savetovanja održanog u Beogradu 23. februara 2018. godine sa temom Novine u platnom prometu sa javnim sektorom (Obaveza registrovanja faktura u CRF)
Korišćenje platnih kartica i plaćanje platnim karticama u zemlji i inostranstvu
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Usklađeni su dinarski iznosi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe
Porez na dohodak građana
Utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu - rok za podnošenje poreske prijave - do 15. maja 2018. godine -
Porezi na imovinu
Utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu samooporezivanjem
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Primanja zaposlenih kod budžetskih korisnika povodom 8. marta - Dana žena
Poreski tretman primanja po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Obaveze stambene zajednice prilikom registracije
Socijalna zaštita
Dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Radni odnosi, plate i druga primanja
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi