REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 15. jul 2018. Broj: 15/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u junu 2018. godine
2. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 9. avgusta 2018. godine
3. Utvrđena je mreža javnih srednjih škola
4. Doneta je Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2019. godini
5. Izdata doplatna poštanska marka “Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”
6. Utvrđena visina naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za jul, avgust i septembar 2018. godine
7. Izmene u postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta od 1. jula 2018. godine
8. Očekuju se izmene Zakona o PIO
9. Javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Zakona o platama državnih službenika i nameštenika - do 24. jula 2018. godine
10. Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i trajaće do 5. avgusta 2018. godine
11. Po drugi put usaglašen Nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Izraelom
12. Privremeno prekinuti pregovori radi zaključenja Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Portugalom
13. Objavljeno je novo Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Način izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini
Izveštavanje o učinku programa za 2018. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Nabavka i prodaja udžbenika u ustanovama obrazovanja - u osnovnim i srednjim školama -
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Izmenjen je Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
Naknadna izmena poreske osnovice i specifičnosti kod unošenja podataka u Obrazac POPDV
Iskazivanje podataka o primljenim i datim avansima u Obrascu POPDV
Porezi na imovinu
Donet je Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Novine u propisima u oblasti rada i zapošljavanja (upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, zapošljavanje stranaca, radno angažovanje na sezonskim poslovima)
Prikaz novih rešenja u Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova
Izmenjen je Katalog radnih mesta
Utvrđen je Šifarnik radnih mesta
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Komentar izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi (novine u organizaciji i funkcionisanju JLS)
Socijalna zaštita
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Utvrđeni su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi