REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. septembar 2017. Broj: 18/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Doplatna poštanska marka “Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” od 9. oktobra do 3. decembra 2017. godine
2. Makroekonomski i fiskalni podaci za jul 2017. godine
3. Međunarodni monetarni fond doneo odluku o uspešnom završetku sedmog razmatranja stendbaj aranžmana i o okončanju konsultacija po članu IV Statuta ove organizacije
4. Referentna kamatna stopa smanjena na nivo od 3,75 odsto
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Preuzimanje obaveza i izmene odobrenih aproprijacija odnosno finansijskih planova prema izvorima finansiranja
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Knjigovodstveno evidentiranje povraćaja robe (izmena poreske osnovice za PDV i novi promet po osnovu povraćaja robe)
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Pravo fizičkog, odnosno pravnog lica na povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Obračun i isplata minimalne zarade u 2017. godini
Isplata naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada za lica angažovana po osnovu ugovora
Prikaz Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Utvrđeni su posebni iznosi koji se plaćaju za vreme trajanja “Dečje nedelje” u 2017. godini
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Radni odnosi
Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
Bezbednost i zdravlje na radu
Zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Dobrinka Gvozdenović - Pravno poslovanje