REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. oktobar 2017. Broj: 21/2017

 

SADRŽAJ:

 

Uvodne napomene
POPIS IMOVINE i OBAVEZA i izveštavanje o stanju imovine u javnoj svojini
PRVI DEO
Popis imovine i obaveza
1. Propisi koji regulišu vršenje popisa
2. Regulisanje vršenja popisa imovine i obaveza internim opštim aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama
3. Obrazovanje popisnih komisija
4. Vršenje popisa budžetskih korisnika budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
5. Predmet vršenja popisa
6. Izveštaji popisnih komisija
7. Vršenje popisa knjiga, filmova, fotosa, arhivske građe i drugo
8. Primeri knjiženja rezultata popisa prema stanju na dan 31. decembar 2017. godine
Prilog - izrada procedure za sprovođenje redovnog godišnjeg popisa
Primena PDV na rashod dobara i osnovnih sredstava
1. Primena PDV na rashod dobara
DRUGI DEO
Izveštavanje o stanju imovine u javnoj svojini
1. Propisi kojima se uspostavlja jedinstvena evidencija imovine u javnoj svojini
TEKSTOVI propisa
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
Uputstvo o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima
Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
Pravilnik o Nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Jelena Jovanović - Radni odnosi