N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

Direktor
Beograd, 5. januar 2017. Broj: 1/2017
SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA
I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
Javne nabavke
Planiranje javnih nabavki za 2017. godinu
Budžetski sistem
Komentar Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
Izmene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
Utvrđene nove osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za decembar 2016. godine
Minimalna zarada za 2017. godinu
EKONOMSKO - POSLOVNO OKRUŽENJE I DRUGE AKTUELNOSTI
Ekonomsko - poslovno okruženje
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Rokovi poslovnih obaveza - januar 2017. godine
MENADŽMENT U PRAKSI
Menadžment inovacija
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević