REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Direktor
Beograd, 5. mart 2018. Broj: 3/2018

 

SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma počinje 1. aprila 2018. godine
INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
Radni odnosi
Donošenje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa Katalogom radnih mesta u javnim službama
Zapošljavanje
Novine od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
Budžetski sistem
Raspodela sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana iz sredstava budžeta republike za 2018. godinu
Procesna prava
Ovlašćeno službeno lice kao učesnik u upravnom postupku
Prosveta
Utvrđen je program stručne mature i završnog ispita za učenike srednjeg stručnog obrazovanja
EKONOMSKO-POSLOVNO OKRUŽENJE I DRUGE AKTUELNOSTI
Ekonomsko-poslovno okruženje
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Rokovi poslovnih obaveza - mart 2018. godine -
MENADŽMENT U PRAKSI
Uloga lidera u procesu selekcije
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa DIREKTOR:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ