N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

Direktor
Beograd, 5. jun 2017. Broj: 6/2017
SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa ("Službeni glasnik RS", br. 41/2017 do 53/2017)
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije (maj 2017. godine)
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije (maj 2017. godine)
INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
Radni odnosi
Korišćenje godišnjeg odmora u 2017. godini
Budžetski sistem
Odgovornosti u finansijskom poslovanju korisnika javnih sredstava
Lokalna samouprava
Do 30. juna 2017. godine, gradovi i opštine u Republici Srbiji treba da usvoje svoje planove za borbu protiv korupcije
EKONOMSKO-POSLOVNO OKRUŽENJE I DRUGE AKTUELNOSTI
Ekonomsko-poslovno okruženje
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Rokovi poslovnih obaveza - Jun 2017. godine -
MENADŽMENT U PRAKSI
Poslovanje u uslovima nezaposlenosti i inflacije
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević