REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. januar 2018. Broj: 1/2018

 

SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Propisana je obaveza i rok za prijavu na obavezno socijalno osiguranje - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
Utvrđen je radnopravni status zaposlenih u javnim službama - Zakon o zaposlenima u javnim službama (primena od 1. januara 2019. godine)
Pomera se početak primene novog sistema plata u javnom sektoru - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (primena od 1. januara 2019. godine)
Pokloni deci zaposlenih i drugim licima povodom Nove Godine i Božića
Minimalna zarada za 2018. godinu utvrđuje se po minimalnoj ceni rada od 143 dinara
Zapošljavanje
Novine u načinu utvrđivanja mesečnog iznosa novčane naknade za slučaj nezaposlenosti - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
Produženo je trajanje radnih dozvola za rad stranaca - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
JAVNE NABAVKE
Od 1. januara 2018. godine, utvrđena nova visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci
Dopunjena je Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
Odgovori na pitanja iz prakse sa Savetovanja "Javne nabavke u praksi - praksa ispred teorije" - Vrnjačka Banja, decembar 2017. godine
PROCESNA PRAVA
Ovlašćeno službeno lice kao učesnik u upravnom postupku
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI
Izmene i dopune Zakona o javnoj svojini
BUDŽETSKI SISTEM
Prikaz izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu
Prikaz Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
PORESKI SISTEM
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Izmene u pogledu stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicima lokalne samouprave - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Novi sistem plata za zaposlene u organima lokalne vlasti u primeni od 1. januara 2019. godine - Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Socijalna zaštita
Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Komentar izmena i dopuna Zakona o stečaju
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Budžetski sistem
Državna uprava
Prosveta
Zdravstvo
Kultura
Pravosuđe
Rokovi poslovnih obaveza - januar 2018. godine
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa PRAVNIK:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ