REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 5. februar 2018. Broj: 2/2018

 

SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Praznovanje Sretenja - Dana državnosti
Predviđene izmene u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova
Socijalno osiguranje
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 6. januara 2018. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - za 2018. godinu -
Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa - primena od 1. februara 2018. godine -
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Nova podzakonska akta u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
JAVNE NABAVKE
Prikaz Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNA PRAVA
Upravne radnje
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Zdravstvo
Ugovaranje zdravstvene zaštite sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
Prosveta
Ostvarivanje nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskim ustanovama
Prikaz modela Statuta za osnovne škole
Socijalna zaštita
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
Javne nabavke
Poreski postupak i poreska administracija
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenjih oblasti
Radni odnosi
Državna uprava
Prosveta
Zdravstvo
Javna preduzeća
Rokovi poslovnih obaveza - februar 2018. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa PRAVNIK:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ