REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 5. maj 2018. Broj: 5/2018

 

SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Odgovori na pitanja iz prakse kroz prikaz službenih mišljenja (primena propisa o radu i zapošljavanju)
Odluka o rešavanju viška zaposlenih u postupku privatizacije odnosi se i na 2018. godinu
JAVNE NABAVKE
Predmet (javne) nabavke
Odgovori na pitanja iz prakse
JAVNA SVOJINA
Novi uslovi u pogledu pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup stvari u javnoj svojini
PROCESNA PRAVA
Prethodno pitanje u upravnom postupku
PORESKI SISTEM
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Državna uprava
Prikaz Zakona o elektronskoj upravi (uvođenje i implementacija jedinstvenog sistema elektronske uprave)
Prosveta
Uspostavljen je Nacionalni okvir kvalifikacija
Novine koje donosi Zakon o udžbenicima
Uređen je položaj i ovlašćenja inspekcije u oblasti prosvete
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
Primena propisa u obrazovanju
Sudska praksa
Radni odnosi
Upravni postupak i upravni spor
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Socijalno osiguranje
Državna uprava
Prosveta
Zdravstvo
Pravosuđe
Rokovi poslovnih obaveza - maj 2018. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa PRAVNIK:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ