REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. decembar 2017. Broj: 12/2017
SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Neradni dani za Novogodišnje i Božićne praznike i prava zaposlenih koji (ne) rade u dane praznika
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Izmenjeni su uslovi za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu u pojedinim delatnostima
JAVNE NABAVKE
Mišljenja Uprave za javne nabavke
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNA PRAVA
Obaveza organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti
BUDŽETSKI SISTEM
Doneta je nova Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije
POREZI
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
Novine u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Privreda
U toku su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnos
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Omogućena nova šansa za štednju za domaća punoletna lica
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Javne nabavke
Radni odnosi
Socijalno osiguranje
Lokalna samouprava
Prosveta
Javna preduzeća
Rokovi poslovnih obaveza - decembar 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević