REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 5. januar 2018. Broj: 3/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor ("Službeni glasnik RS", br. 114/2017 do 2/2018)
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2018. godinu u iznosu od 23.053,00 dinara U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2018. godinu u iznosu od 329.330,00 dinara U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE
Objavljen je iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu (3.951.855 din.)
Počev od zarade za mesec januar 2018. godine primenjuje se neoporezivi iznos od 15.000,00 dinara
Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period decembar 2016 - novembar 2017. godine (65.866,00 dinara)
Odjave i promene u osiguranju sprovode se u roku od tri radna dana
Izmenjen je Pravilnik o evidenciji i pregledu obračuna PDV
Izmenjena je Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine
Od 1. januara 2018. godine akciza na cigarete iznosi 67,00 din/pak.
Od 1. januara 2018. godine još šest poreskih prijava podnosi se u elektronskom obliku
PORESKI SISTEM
Akcize
Izmenjena je Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine
Porez na dodatu vrednost
Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
Porez na dohodak građana
Ukidanje priznavanja normiranih troškova za primanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana koja se isplaćuju preko neoporezivih iznosa od 1.1.2018. godine (otpremnine, stipendije i krediti učenicima, pomoć u slučaju smrti zaposlenih i dr.)
Ostali porezi
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Primena usklađenog neoporezivog iznosa kod obračuna poreza na zarade
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 6. januara 2018. godine -
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak (Rešenje br. 401-00-00257/2017-12 od 13.11.2017.)
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Informacija o mogućnosti ispostavljanja i primanja faktura (računa) bez potpisa i pečata
Obračun rezervisanja za otpremnine po osnovu odlaska u penziju kod obveznika primene MSFI za MSP
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Plaćanje jedinstvene članarine Privrednoj komori Srbije u 2018. godini
Bankarska garancija
1. januara 2018. godine stupila je na snagu izmena odluke o jačanju stabilnosti finansijskog sistema
Izmene i dopune Pravilnika o računima za uplatu javnih prihoda
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
SPECIJALNO ZA BUDŽETSKE KORISNIKE
Radni odnosi, plate i druga primanja
Veće plate u javnom sektoru od 5% do 10% počev od plate za decembar 2017. godine
Budžetsko računovodstvo
Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom kontnom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. decembra 2017. godine
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi