REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 26. februar 2018. Broj: 6/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Ruska Federacija: Potvrda o rezidentnosti u elektronskom formatu
2. Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
3. Novi usklađeni dinarski iznosi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe
4. Počev od 2018. godine mesečna saopštenja o prosečnim zaradama objavljuju se 55 dana po isteku meseca
5. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u januaru 2018. godine
6. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,5% do 8. marta 2018. godine
7. Objavljeni su koeficijenti za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
8. Objavljen je iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (3.942.693 din.)
NOVINE U PLATNOM PROMETU SA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA (Obaveza registrovanja faktura u CRF)
Ko su poverioci i dužnici koji imaju obavezu registrovanja faktura i drugih zahteva za plaćanja u CRF (Centralni registar faktura) kod Uprave za trezor?
Način i postupak registrovanja faktura, kao i način vođenja i sadržaj Centralnog registra faktura od 1. marta 2018. godine
Registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura kod Uprave za trezor od 6. februara 2018. godine
Registracija i rad sa fakturama u Centralnom registru faktura
Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura
Odgovori na pitanja sa IPC savetovanja održanog u Beogradu 23. februara 2018. godine sa temom Novine u platnom prometu sa javnim sektorom (Obaveza registrovanja faktura u CRF)
PORESKI SISTEM
Akcize
Sastavljanje konačnog obračuna akciza za period 1.1. - 31.12.2017. godine
Porez na dodatu vrednost
Usklađeni su dinarski iznosi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe
Porez na dohodak građana
Utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu - rok za podnošenje poreske prijave - do 15. maja 2018. godine -
Porezi na imovinu
Utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu samooporezivanjem
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Fiskalni tretman davanja zaposlenima i drugim licima povodom 8. marta - Dana žena
Dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda
SOCIJALNO OSIGURANJE
Doneta je Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2017. godini i prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2018. godini
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
IFRIC 22 Razmatranje transakcija i avansa u stranim valutama
Raspoređivanje dobitka i učešće zaposlenih u dobitku
Pokriće gubitka
Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 31. decembra 2017. godine
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Povećanje osnovnog kapitala u društvima s ograničenom odgovornošću iz neraspoređene dobiti
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Akcize
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi