N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

Revizor
Beograd, 1. mart 2017. Broj: 6a/2017
SADRŽAJ:
Umesto predgovora
ZAKONI
Zakon o porezu na dodatu vrednost - PDV
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o akcizama
PRILOZI
Stope PDV
Pregled obaveza u vezi sa PDV
Promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se oporezuje posebnom stopom PDV
Poreska oslobođenja od PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Poreska oslobođenja od PDV za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
Poreska oslobođenja od PDV kod uvoza dobara
Pregled uplatnih računa za plaćanje PDV
Registar poreskih punomoćnika
Pregled opštih i posebnih poreskih prekršaja i prekršajnih kazni propisanih Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji - ZPPPA
Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave poreza po odbitku u skladu sa ZPPPA
Iznosi i stope akciza u 2017. godini
Pregled obaveza obveznika akciza
Pregled uplatnih računa za plaćanje akciza
 
Pripremila:
Jovana Dedić
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić