REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. oktobar 2017. Broj: 23/2017

 

SADRŽAJ:

 

POPIS IMOVINE I OBAVEZA SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBAR 2017.
I. Popis imovine (sredstava) i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
II. Popis upisanog a neuplaćenog kapitala
III. Popis nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i stalnih sredstava namenjenih prodaji
IV. Usaglašavanje finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza
V. Popis finansijskih plasmana i potraživanja
VI. Popis zaliha materijala
VII. Popis nedovršenih gotovih proizvoda i nedovršenih proizvoda i usluga
VIII. Popis robe
IX. Popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata
X. Popis obaveza
XI. Popis vanbilansne aktive i vanbilansne pasive
XII. Dostavljanje i usvajanje izveštaja o popisu
XIII. Knjiženje rezultata popisa
XIV. Popis kod preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva
PORESKI TRETMAN RASHODA, MANJKA I VIŠKA DOBARA KOJI OBVEZNIK PDV UTVRDI GODIŠNJIM POPISOM
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radni odnosi i pravno poslovanje
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Jelena Jovanović - Radni odnosi