REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Webinar

 

IPC BESPLATNO INTERNET SAVETOVANJE
koje možete pratiti sa svog računara iz svoje kancelarije

 

Od 1.7.2018. godine SVI obveznici PDV imaće obavezu da vode evidencije PDV po novim pravilima i dostavljaju uz poresku prijavu (PP PDV) novi Obrazac POPDV.

Pravilno vođenje evidencija je preduslov za pravilno popunjen Obrazac POPDV, tako da ćemo detaljno obraditi sadržinu evidencija PDV, ali i sadržinu i način popunjavanja Obrasca POPDV.

 

 

IPC je u saradnji sa SAOP-om organizovao besplatno internet savetovanje, 22.6.2018. godine:

 

• Sastavljanje pregleda obračuna PDV i popunjavanje Obrasca POPDV

predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

 

• Izmene i dopune ZPPPA (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji)

• Predložene izmene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji - interaktivna diskusija

predavači: Snežana Radović i dr Zoran Petrović, urednici - konsultanti IPC-a

 

Ukoliko želite da pogledate snimak Internet savetovanja, popunite sledeća polja da biste dobili link:

 

Unesite podatke