IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Detaljnije o IPC časopisima

15. aprila iz štampe su izašli časopisi: Budžet br. 9 i Revizor br. 9

Detaljnije o IPC el. paketima

Poslednja izmena elektronskih paketa IPC.FiP, IPC.RaP i IPC.JaN za ažuriranje putem interneta
(22. april 2019. godine)

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA u maju 2019.

- Novi sistemski ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA

BEOGRAD, 10. maj 2019. od 9.30 - 13h

Konsolidovani finansijski izveštaji i PDV

BEOGRAD, 10. maj 2019. od 13 - 16h

IPC višednevno SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. jun 2019.

- Aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU

JAVNE NABAVKE - Novi Zakon

IPC TRENINZI u maju i junu 2019.

- Novi sistemski ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA

BEOGRAD, 13. maj 2019.

- Nove obaveze DIREKTORA ŠKOLA i dobijanje licence

BEOGRAD, 24. maj 2019.

PALIĆ, 31. maj 2019.

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

- NOVI CARINSKI ZAKON

BEOGRAD, 31. maj 2019.