IPC jednodnevno SAVETOVANJE
DVA savetovanja u JEDNOM danu

2Savetovanja-30.8.

I SAVETOVANJE
Nacrt NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU i NOVOG ZAKONA O REVIZIJI
- javna rasprava -

BEOGRAD, 30. avgust 2019. od 930 do 13h

II SAVETOVANJE
AKTUELNOSTI u PDV i PORESKOM SISTEMU

BEOGRAD, 30. avgust 2019. od 13 do 15h

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 16-19. oktobar 2019.

- praksa ispred teorije -

Palić

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU

Novi ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

VIDEO SNIMAK - Uputstvo za popunjavanje obrasca POPDV

Zlatibor

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN ažurni sa 17. avgustom 2019. godine

Detaljnije o IPC el. paketima

29. jula iz štampe su izašli časopisi: Revizor br. 16-17 i Budžet br. 16-17

Detaljnije o IPC časopisima