REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Prosečna zarada za decembar 2019. godine
10 2. Petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2019. godine za potrebe obračuna poreske amortizacije iznosi 411.285,00 dinara
10 3. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za februar 2020. godine
11 4. Inflacija (potrošačke cene) u januaru 2020. godine iznosi 0,6%
11 5. Referentna kamatna stopa ostaje 2,25% do 12. marta 2020. godine
11 6. Izmenjen je Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava
13 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
14 Poresko oslobođenje za promet dobara koja putnik koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu za nekomercijalne svrhe
  Porez na dobit pravnih lica
20 Izmena mesečne akontacije poreza na dobit tokom 2020. godine
  Porez na dohodak građana
27 Oporezivanje prihoda od kapitala
  Porezi na imovinu
39 Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima - sa primerima popunjenih obrazaca
69 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  Računovodstvo
70 Obračun obezvređenja finansijskih sredstava primenom MSFI 9 Finansijski instrumenti
85 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
86 Fiskalni tretman davanja zaposlenima i drugim licima povodom 8. marta - Dana žena
93 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Platni promet
95 Izvršena je dopuna Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
96 Obaveza vođenja Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake
99 Obaveza vođenja Jedinstvenog registra sefova
  Devizno poslovanje
102 Izmenjena je Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
104 Izvršene su izmene i dopune Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
108 Novi Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave
109 Donet je Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca za prijavu vrste i količine mineralnih đubriva, odnosno sredstava za zaštitu bilja, odnosno deterdženata sa fosfatima
111 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
113 Poreski postupak i poreska administracija
115 Porez na dodatu vrednost
124 Porez na dohodak građana
129 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
130 Zarade i druga primanja
138 Doprinosi
140 Potrošačke cene i inflacija
141 Kamate
142 Ostali aktuelni podaci
143 Kalendar obaveza za mart 2020. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Prosečna zarada za decembar 2019. godine
10 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za februar 2020. godine
10 3. Inflacija (potrošačke cene) u januaru 2020. godine iznosi 0,6%
11 4. Referentna kamatna stopa ostaje 2,25% do 12. marta 2020. godine
11 5. Novi najviši iznosi naknada za medicinsko-tehnička pomagala
11 6. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine
13 BUDŽETSKI SISTEM
14 Način i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2020. godini
21 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
22 Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2021-2023. godine
26 Subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa
29 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
31 Obaveza i način vođenja i čuvanja evidencija o zaradama zaposlenih
39 PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu
41 Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima - sa primerima popunjenih obrazaca
71 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
73 Primanja zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava povodom 8. marta - Dana žena
77 ZDRAVSTVO
79 Ugovaranje zdravstvene zaštite sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu
105 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava i lokalna samouprava
107 Način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini
  Socijalna zaštita
110 Pripravnost zaposlenog u centru za socijalni rad
113 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
115 Budžetsko računovodstvo
  Službena mišljenja
120 Poreski postupak i poreska administracija
121 Porez na dohodak građana
123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
124 Zarade i druga primanja
147 Doprinosi
149 Potrošačke cene i inflacija
150 Kamate
151 Ostali aktuelni podaci
152 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
157 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za mart 2020. godine
159 Kalendar obaveza za mart 2020. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
7 Pravo na praznovanje i pravo na naknadu zarade, odnosno uvećanu zaradu zaposlenih koji rade na državni praznik Sretenje - Dan državnosti
11 Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
18 Izmena Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije
19 JAVNE NABAVKE
21 Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki
23 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
27 Odgovori na pitanja iz prakse
31 PROCESNA PRAVA
32 Dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
33 PORESKI SISTEM
35 Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2020. godine
37 VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
39 Prikaz izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
49 Komentar izmena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
52 Prikaz izmena i dopuna Zakona o dualnom obrazovanju
Kultura
56 Komentar izmena i dopuna Zakona o kulturi
Zdravstvo
66 Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
Privreda
77 Zajam privrednom društvu
81 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
82 Standardne ugovorne klauzule između rukovaoca i obrađivača
93 Odgovori na pitanja iz prakse
97 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
98 Radni odnosi
99 Zapošljavanje
100 Bezbednost i zdravlje na radu
101 Finansijska podrška porodici sa decom
Sudska praksa
103 Radni odnosi
105 Zdravstvo
107 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
108 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
114 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
114 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
115 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
117 Aktuelnosti iz određenih oblasti
117 Zapošljavanje
117 Socijalno osiguranje
118 Lokalna samouprava
118 Prosveta
119 Kultura
119 Zdravstvo
120 Zaštita i unapređenje životne sredine
122 Rokovi poslovnih obaveza - februar 2020. godine
125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
127 Zarade i druga primanja
135 Doprinosi
137 Potrošačke cene i inflacija
140 Kamate
141 Ostali aktuelni podaci
142 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za februar 2020. godine
149 Kalendar obaveza za februar 2020. godine
151 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
16 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
16 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
17 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
19 Ustupanje zaposlenih - prikaz Zakona o agencijskom zapošljavanju -
29 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
31 Prestanak važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
  Socijalno osiguranje
32 Prikaz izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  Prosveta
  Javne nabavke
38 Komentar novog Zakona o javnim nabavkama
  Prosveta
48 Prikaz Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
  Privreda
57 Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima
63 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
64 Solidni rezultati u 2019. godini - očekivanje boljih rezultata u 2020. godini
74 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
82 Projekcije javnih prihoda i javnih rashoda za 2020. godinu
92 Aktuelnosti
92 Makroekonomska kretanja
96 Bankarstvo
97 Radni odnosi
99 Javne nabavke
100 Državna uprava
100 Prosveta
101 Zdravstvo
101 Kultura
102 Pravosuđe
102 Ostale aktuelnosti
105 Ekonomske zanimljivosti
107 Poslovne obaveze u januaru 2020. godine
112 Poslovne obaveze u februaru 2020. godine
115 MENADŽMENT U PRAKSI
117 Planiranje - osnovni principi
125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
127 Zarade i druga primanja
128 Doprinosi
130 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
131 Kamate
132 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
137 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
139 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za januar 2020. godine
142 Kalendar obaveza za januar 2020. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor