REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Povećanje minimalne zarade u 2020. godini na 30.022 dinara
  2. Inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2019. godine iznosi 0%
  3. Referentna kamatna stopa ostaje 2,5% do 10. oktobra 2019. godine
  4. Rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte  - 1. oktobar 2019. godine
  5. Omogućeno je elektronsko podnošenje poreskih prijava za komunalne takse za isticanje firme
  6. Usvojen je Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju
  7. Informacija o toku izrade novog Zakona o računovodstvu
  8. Odgovor IPC-a na polemiku koja se vodila na FB grupi
17 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
19 Načela poreskog postupka
  Porez na dodatu vrednost
23 Poreski tretman usluga obrazovanja i profesionalne prekvalifikacije u PDV
  Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
35 Izmenjeni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Maltom, Finskom i Indijom
  Fiskalne kase
46 Evidentiranje prometa usluga iz oblasti obrazovanja preko fiskalne kase
53 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFb
55 Ugovaranje revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu
75 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2019. godine
77 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
79 Minimalna cena rada za 2020. godinu iznosiće 172,54 dinara po radnom času
82 Obračun i isplata naknade po osnovu ugovora o delu
91 Obračun i isplata naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu
97 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Trgovina
98 Životni ciklus proizvoda
  Poslovanje privrednih društava i preduzetnika
102 Novine u postupku izvršenja i obezbeđenja
111 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
113 Trgovina
  Službena mišljenja
116 Porez na dobit pravnih lica
119 Porez na dohodak građana
129 Porezi na imovinu
135 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
11 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Povećanje minimalne zarade u 2020. godini na 30.022 dinara
  2. Inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2019. godine iznosi 0%
  3. Referentna kamatna stopa ostaje 2,5% do 10. oktobra 2019. godine
  4. U proceduri je usvajanje Zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju
  5. Rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte - 1. oktobar 2019. godine
  6. Nerešeno pitanje kaznenih poena za građane koji odu u penziju pre 65. godine
  7. Različite osnovice za koje se građani mogu opredeliti ako sami sebi uplaćuju doprinose
  8. Informacija o toku izrade novog Zakona o računovodstvu
  9. Odgovor IPC-a na polemiku koja se vodila na FB grupi
19 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
20 Mogućnost planiranja i isplate uvećanja plata iz sredstava sopstvenih prihoda
23 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
25 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2019. godine
27 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
28 Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV
43 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
45 Minimalna cena rada za 2020. godinu iznosiće 172,54 dinara po radnom času
48 Otpremnine i novčane naknade kod prestanka radnog odnosa u javnom sektoru
63 TREZOR - PLATNI PROMET
65 Status potraživanja u izvršnom postupku kada su izvršni poverioci subjekti javnog sektora
67 ZDRAVSTVO
69 Način i postupak sprovođenja periodičnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga za period januar-jun 2019. godine
81 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
83 Statusnom promenom - spajanje, Vlada Republike Srbije je osnovala četiri akademije strukovnih studija
89 Novine u obavljanju organizovanog prevoza dece
97 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
98 Porez na dohodak građana
105 PRILOG: POSLOVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA
  Predškolske ustanove
107 Planiranje prihoda i primanja predškolskih ustanova i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
118 Primanja zaposlenih u predškolskim ustanovama prema Posebnom kolektivnom ugovoru
140 Javne nabavke u predškolskim ustanovama
149 Isplata jednokratne novčane pomoći za zaposlene u predškolskim ustanovama
151 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Otpremnina
20 Prestanak radnog odnosa zbog navršenog radnog veka
25 JAVNE NABAVKE
26 Zaštita podataka o ličnosti pri određivanju uslova za učešće u postupku javne nabavke
31 Licence za inženjere, arhitekte i prostorne planere, kao dodatni uslov iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama
34 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
37 Odgovori na pitanja iz prakse
41 PROCESNA PRAVA
42 Novine u postupku izvršenja i obezbeđenja
51 JAVNA SVOJINA
53 Otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine
57 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
58 Disciplinska odgovornost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
67 Novine u evidencijama koje vodi i javnim ispravama koje izdaje srednja škola
69 Izmene i dopune u vođenju evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
70 Rokovnik obaveza i dodatne napomene vezano za finansiranje škola u 2019/2020. godini
  Zdravstvo
72 Dopunski rad u zdravstvenim ustanovama
  Privreda
76 Likvidacioni upravnik i pravo na naknadu za rad
79 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
81 Pravni osnovi obrade podataka o ličnosti (zakonitost obrade)
87 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
88 Radni odnosi
92 Finansijska podrška porodici sa decom
  Sudska praksa
93 Radni odnosi
96 Elektronsko poslovanje
97 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
98 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
105 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
105 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
106 Novi Zakon o nauci i istraživanjima
125 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
127 Aktuelnosti iz određenih oblasti
127 Zapošljavanje
128 Bezbednost i zdravlje na radu
128 Javne nabavke
129 Državna uprava
130 Prosveta
131 Pravosuđe
132 Privredne delatnosti
134 Rokovi poslovnih obaveza - septembar 2019. godine -
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
14 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
16 Prestanak radnog odnosa zbog navršenog radnog veka
  Javne nabavke
21 Zaštita podataka o ličnosti pri određivanju uslova za učešće u postupku javne nabavke
  Budžetski sistem
27 U 2019. godini 69 korisnika budžetskih sredstava su predmet revizije od strane Državne revizorske institucije
  Prosveta
31 Disciplinska odgovornost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Privreda
40 Likvidacioni upravnik i pravo na naknadu za rad
43 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
44 Stabilizacija ekonomskih performansi Srbije
52 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
55 Javna potrošnja u Srbiji u periodu januar-jun 2019. godine
62 Aktuelnosti
62 Makroekonomska kretanja
64 Bankarstvo
66 Zapošljavanje
67 Bezbednost i zdravlje na radu
67 Javne nabavke
68 Lobiranje i obrada podataka
69 Prosveta
69 Ostale aktuelnosti
73 Ekonomske zanimljivosti
76 Poslovne obaveze u septembru 2019.
79 MENADŽMENT U PRAKSI
80 Kako napraviti biznis plan
85 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor