BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara (“neto”) po radnom času
10 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2020. godine iznosi -0,1%
11 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
11 4. Prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Republici Srbiji
11 5. Angažovanje pedagoških asistenata
12 6. Registar zdravstvenih ustanova i jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu
13 BUDŽETSKI SISTEM
14 (Ne)obaveznost upotrebe pečata u poslovanju državnih organa, organizacija i imaoca javnih ovlašćenja
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
21 Evidentiranje primljenih sredstava i izvršenih rashoda i izdataka iz projektnih i programskih zajmova
25 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2020. godine
27 PORESKI SISTEM
  Ostali porezi
29 Promet za koji ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase
51 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
52 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara po radnom času
56 Otkaz ugovora o radu u slučaju viška zaposlenih
65 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Lokalna samouprava
66 Radna uspešnost i napredovanje državnih službenika
  Ostale delatnosti
73 Početak primene zakona o sprečavanju korupcije
83 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
85 Porez na dodatu vrednost
88 Porez na dohodak građana
89 Porezi na imovinu
91 PRILOG: Poslovanje osnovnih i srednjih škola U ŠKOLSKOJ 2020/2021
92 Planiranje prihoda i primanja osnovnih i srednjih škola
100 Primanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama prema posebnom kolektivnom ugovoru (pravo, obračun i poreski tretman)
125 Poreski tretman usluga obrazovanja
134 Novine u ostvarivanju nastave u osnovnoj školi
142 Sukob interesa u ustanovama obrazovanja
145 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
147 Zarade i druga primanja
154 Doprinosi
156 Potrošačke cene i inflacija
159 Kamate
161 Ostali aktuelni podaci
162 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
167 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
169 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2020. godine
172 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
175 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet