Verzija 11.09 - 20. novembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 81/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se tekst u časopis BUDŽET br. 24 - u pripremi:

PLANIRANJE I FINANSIRANJEO
• Izveštavanje o stanju imovine u javnoj svojini

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
• Evidentiranje javne svojine kod korisnika javnih sredstava

TREZOR - PLATNI PROMET
• Šta raditi sa efektivnim stranim novcem u metalu posle povraćaja po putnom nalogu sa službenog putovanja

VODIČ KROZ DELATNOSTI
• Program podsticanja rfegionalnog I lokalnog razvoja u 2019 godini

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.