Verzija 10.08 - 29. oktobar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 130/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 130/2020 od 28.10.2020. godine:

  • Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 129/2020 od 28.10.2020. godine:

  • Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500-2690 MHz
  • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 3400-3800 MHz
  • Odluka o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

► Uvršten je propis koje je objavljen u "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", broj 16/2020 od 28.10.2020. godine:

  • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.