Verzija 4.11 - 22.4.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 29/2019

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 29/2019 od 19.4.2019. godine:

• Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije (prečišćen tekst)

• Uredba o platama policijskih službenika (prečišćen tekst)

• Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (prečišćen tekst)

• Pravilnik o obrascu za utvrđivanje naknade za korišćenje ribarskog područja

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 10 - u pripremi:

SVE O NOVOM ZAKONU O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
• Novine u vezi isplate bolovanja od 11. aprila 2019. godine za korisnike budžetskih sredstava

VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
• Potpisan ugovor sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za bolji život u lokalnim samoupravama
• Raspodela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
Socijalna zaštita
• Počinje javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

• SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
- Porez na dobit pravnih lica

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.