Verzija 2.09 - 21.2.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 11/2019

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 11/2019 od 20.2.2019. godine:

• Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 6 - u pripremi:

PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
• Komentar izmena Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
• Obračun rezervisanja za jubilarne nagrade kod obveznika primene MSFI za MSP
• Obračun obezvređenja finansijskih sredstava primenom MSFI 9 Finansijski instrumenti

FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
• Donet je Pravilnik o listi mera prevencije stvaranja otpada
• Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine - odredbe Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koje se primenjuju od 1. marta 2019. godine
• Izmenjen je Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone
• Izmenjena je Odluka o izvozu šećera u zemlje Evropske Unije
• Izmenjena je Odluka o uvozu cigareta iz Evropske Unije po preferncijalnoj stopi
• Izmena Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 6 - u pripremi:

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
• Rokovi čuvanja poslovnih knjiga i računovodstvenih isprava kod korisnika budžetskih sredstava

RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
• Primanja zaposlenih kod budžetskih korisnika povodom 8. marta - Dana žena

ZDRAVSTVO
• Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2019. godinu

ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Pitanja i odgovori
• Budžetsko računovodstvo

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

U delu MODELI AKATA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, dodaju se modeli:

• Odluka o promeni direktora - DOO - jednočlano - jednodomni sistem upravljanja

• Odluka o promeni direktora - DOO - dvočlano - jednodomni sistem upravljanja

• Odluka o promeni direktora - DOO - višečlano - jednodomni sistem upravljanja

• Odluka o promeni direktora - DOO - dvodomni sistem upravljanja