Verzija 9.07 - 17.9.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 65/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 65/2019 od 13.9.2019. godine:

  • Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva
  • Pravilnik o stipendijama za studente koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za određenu školsku godinu
  • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu (prečišćen tekst)
  • Odluka o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se časopisi:

  • REVIZOR br. 19 - 15. septembar 2019. godine
  • BUDŽET br. 19 - 15. septembar 2019. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.