Verzija 6.10 - 24. jun 2022. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 68/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 14 - u pripremi:

  NOVA FISKALIZACIJA
  • Specifični slučajevi kod izdavanja fiskalnog računa Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija

  PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
  • Poreski prekršaji i novčane kazne

  ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Poreski aspekt prihoda po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  • Obaveza podnošenja prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2022. godinu

 

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 13 - u pripremi:

  BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar - jun 2022. godine

  PLATE I DRUGI PRIHODI
  • Obračun i isplata naknade plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja)

  TREZOR - PLATNI PROMET
  • Obavljanje platnog prometa u okviru KRT-a kod Uprave za trezor

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažurirani su segmenti:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2022. godini
  Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2022. godini
  Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2022. godini

  5. OSTALI AKTUELNI PODACI
  Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažuriran je segment:

  KALENDAR OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  Kalendar obaveza za JUL 2022. godine

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

U delu OSTALA PRIMANJA, ažurirani su segmenti:

 • Otpremina prilikom odlaska u penziju
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.