Verzija 2.09 - 21.2.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 11/2019

PLAVE KNJIGE - propisi

Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 11/2019 od 20.2.2019. godine:

• Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (prečišćen tekst)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 3 - u pripremi:

VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
• Izmene u vođenju evidencija ustanova predškolskog vaspitanјa i obrazovanјa
• Novine u učeničkom i studentskom standardu

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

U delu MODELI AKATA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, dodaju se modeli:

• Odluka o promeni direktora - DOO - jednočlano - jednodomni sistem upravljanja

• Odluka o promeni direktora - DOO - dvočlano - jednodomni sistem upravljanja

• Odluka o promeni direktora - DOO - višečlano - jednodomni sistem upravljanja

• Odluka o promeni direktora - DOO - dvodomni sistem upravljanja

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.