Verzija 4.01 - 2. april 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 49/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 49/2020 od 1.4.2020. godine:

  • Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
  • Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)
  • Odluka o o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (prečišćen tekst)
  • Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola
  • Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću
  • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.