Verzija 9.07 - 17.9.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 65/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 65/2019 od 13.9.2019. godine:

• Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama (prečišćen tekst)

• Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst)

• Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva

• Pravilnik o stipendijama za studente koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za određenu školsku godinu

• Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu (prečišćen tekst)

• Odluka o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (prečišćen tekst)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Dodaje tekst u časopis PRAVNIK br. 10 - u pripremi:

JAVNE NABAVKE
• Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
• Odgovori na pitanja iz prakse

VODIČ KROZ DELATNOST
Zaštita podataka o ličnosti
• Obaveze rukovaoca i obrađivača u obradi podataka o ličnosti
Prosveta
• Dodela ugovora o realizaciji nastave u prirodi i ekskurzije - izbor agencije

VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Zapošljavanje
• Novina u Uredbi o pribavljanju saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.