IPC jednodnevno SAVETOVANJE

 

TEME SAVETOVANJA

 • I deo - BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

  • Novine i aktuelnosti u PDV i PORESKIM PROPISIMA i RAČUNOVODSTVU i MSFI
  • Novine u POREZIMA NA IMOVINU
 • II deo - BESPLATNO za SVE UČESNIKE (od 11.40h)

  • Aktuelnosti U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
   • RACIONALIZACIJA I PLATE U JAVNOM SEKTORU u 2019. godini
   • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA za 2019. godinu
   • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA za 2018. godinu - rok 31. mart 2019.
  • Godišnja SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 4. mart 2019.
  DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD
  , Takovska 8 (kod RTS-a)

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • dr. Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
 • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a
 • Dragoš Ristić, urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Sanja Filipović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

SATNICA SAVETOVANJA

 • 8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja i Prijave za učlanjenje u članstvo Udruženja računovođa u javnom sektoru
 • 9.30h OTVARANJE SAVETOVANJA
 • I deo - Za SVA PRAVNA LICA - BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu
 • 9.50h NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA I RAČUNOVODSTVU
  • - Novine u računovodstvenom obuhvatanju prihoda i novine u MSFI
  • - Novine koje se odnose na sastavljanje poreskog bilansa i utvrđivanje oporezive dobiti za 2018. godinu
  • - Način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • - Novine u oporezivanju porezom na dohodak građana
  • predavači: dr. Zoran Petrović i Jovana Dedić, urednici - konsultanti IPC-a

 • 10.30h NOVINE U POREZIMA NA IMOVINU
  • - Novine u oporezivanju porezom na imovinu u 2019. godini (predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreska osnovica, nastanak i prestanak poreske obaveze, poreska oslobođenja, utvrđivanje i plaćanje poreza)
  • - Izmene u oblasti poreza na prenos apsolutnih prava
  • - Iskazivanje podataka u novim obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
  • - Podnošenje poreskih prijava na obrascima PPI-1 i PPI-2 elektronskim putem

  predavač: Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.20h Pauza
 • 11.40h ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE IZ OBLASTI POREZA I RAČUNOVODSTVA (Sala II)
 • dr Zoran Petrović, Jovana Dedić i Bojan Lukić

 • II deo - Za JAVNI SEKTOR - BESPLATNO za sve učesnike savetovanja
 • 11.40h I redovna GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
  • - Izveštaj o radu i usvajanje programa rada i finansijskog plana Udruženja za 2019. godinu
  • Branislava Šljivančanin i Dragoš Ristić

 • 12.30h RACIONALIZACIJA, OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA, RADNI ODNOSI I PLATE U JAVNOM SEKTORU
 • predavači: Jelena Jovanović, Branislava Šljivančanin i Sanja Filipović, urednici - konsultanti IPC-a

 • 13.10h OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA za 2019. godinu
  • - Prenos i usaglašavanje početnog stanja
  • - Raspodela suficita iz ranijih godina i planiranje potrošnje u finansijskom planu
  • - Avansna plaćanja
  • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 13.40h NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI I GREŠKE KOJE JE UTVRDILA D.R.I. U POSTUPKU REVIZIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • predavač: Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

 • 14.00h KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU - rok 31. mart 2019. godine
  • - Poslovanje preko sistema ISIB
  • - Funkcionisanje evidencionog računa
  • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

USLOVI UČEŠĆA NA SAVETOVANJU

I deo savetovanja (9.30-11.20h) - BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

Za učesnike savetovanja iz preduzeća (ustanova) koja su pretplatnici na godišnja izdanja IPC-a za 2019. godinu, prisustvo savetovanju je BESPLATNO.

Kotizacija i materijal za savetovanje za ostale učesnike savetovanja iznosi 3.900,00 dinara + PDV.

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1050

II deo savetovanja (11.40-14.30h) - BESPLATNO za SVE UČESNIKE SAVETOVANJA

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava