IPC jednodnevno SAVETOVANJE

NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 26. jul 2019. od 13h do 16h
 • DKCB, Takovska 8

PREDAVAČI

 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

 • 13.00h POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
  • - Načela obrade podataka
  • - Specifičnosti pojednih izraza koje uvodi novi zakon
  • - Podzakonski akti - obaveze poslodavaca da vode evidencije u skladu sa donetim pravilnicima
 • 13.30h Pauza
 • 13.50h PRAVA LICA I OBAVEZE OBRAĐIVAČA PODATAKA O LIČNOSTI
  • - Prava lica na koje se podaci odnose
  • - Obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti
  • - Obaveze poslodavaca da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti
  • - Obaveza obaveštavanja poverenika o povredi podataka o ličnosti
  • - Kodeks postupanja i izdavanje sertifikata o zaštiti podataka
  • - Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
  • - Pravna sredstva, odgovornosti i kazne
  • - Posebni slučajevi obrade podataka
 • 15.10h ODGOVORI NA PITANJA

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU

Za PRETPLATNIKE IPC-a BESPLATNO
Za OSTALE UČESNIKE SAVETOVANJA 6.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1070
Prijava