IPC jednodnevno SAVETOVANJE

Novi SISTEMSKI ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU i
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

- BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a i MERC-a za 2019. godinu -

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 10. maj 2019. od 9.30h do 13h
 • DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a)

PREDAVAČI

 • Branislava Šljivančanin, urednik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova
 • Tatjana Šipetić, dipl. farm. spec., direktor Farmaceutske komore

SATNICA SAVETOVANJA

 • 8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • NOVI SISTEMSKI ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA
 • 9.30h Zakon o zdravstvenoj zaštiti
  • Novine u organizaciji i pružanju zdravstvene zaštite
  • Registar zdravstvenih ustanova i jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu
  • Prekovremeni rad, dopunski rad
  • Organi zdravstvene ustanove
  • Izmena osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini
  • Uloga Ministarstva zdravlja
  • Rokovi za usaglašavanje sa novim zakonom
 • 10.30h
  • Apotekarska delatnost
   Osnivanje i organizacija, Privatna praksa, Oglašavanje i obeležavanje, Farmaceutska inspekcija, Kaznene odredbe
  • Komore zdravstvenih radnika
   Nove uloge komora, Upis u imenik, licence, Pripravnički staž
 • 11.10h Pauza
 • 11.30h Zakon o zdravstvenom osiguranju
  • Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Prioritetni osnovi osiguranja
  • Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad
  • Zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
  • Ugovaranje zdravstvene zaštite, kontrola sprovođenja zaključenih ugovora
 • 12.15h ODGOVORI NA PITANJA

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU

Za PRETPLATNIKE IPC-a ili MERC-a BESPLATNO
Za OSTALE UČESNIKE SAVETOVANJA 4.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1063