IPC jednodnevno SAVETOVANJE

PORESKI SISTEM i PDV
- Novine i odgovori na sporna pitanja

Sastavljanje KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

- BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu -

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 10. maj 2019. od 13 do 16h
 • DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a)

PREDAVAČI

 • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

 • 12.40h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 13.00h PORESKI SISTEM I PDV
  • 1. Poreski tretman isplate naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada
  • 2. PDV - obavezni elementi ispravnog računa u skladu sa Zakonom o PDV
  • 3. Novine u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica koje su u primeni od 1. januara 2019.
  • 4. Odgovori na sporna pitanja iz prakse
 • 13.45h Sastavljanje KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU
  • 1. Definisanje konsolidovanih i pojedinačnih godišnjih finansijskih izveštaja
  • 2. Obaveza sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja
  • 3. Izuzeci od obaveze sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja
  • 4. Rokovi i način dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja
  • 5. Profesionalna regulativa koja se primenjuje za sastavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja
  • 6. Definisanje kontrole
  • 7. Obrasci konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja
  • 8. Postupci konsolidovanja
   • 8.1. Postupci konsolidovanja bilansa stanja i bilansa uspeha
   • 8.2. Sastavljanje konsolidovanog izveštaja o tokovima gotovine
   • 8.3. Sastavljanje konsolidovanog izveštaja o ostalom rezultatu
   • 8.4. Sastavljanje konsolidovanog izveštaja o promenama na kapitalu
   • 8.5. Sastavljanje konsolidovanih napomena

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU

Za PRETPLATNIKE IPC-a BESPLATNO
Za OSTALE UČESNIKE SAVETOVANJA 6.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1065