IPC TRENING

NOVI CARINSKI ZAKON
primena od 16. juna 2019.

MESTO I DATUM TRENINGA

 • BEOGRAD, 31. maj 2019.
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat - A 220

PREDAVAČ

 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

 • 9.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • NOVI CARINSKI ZAKON
 • 10.00h
  • Elektronsko okruženje i elektronska obrada podataka
  • Poreklo robe i novine koje se odnose na OOP i OOS
  • Dodatni uslovi za jačanje statusa OPS
 • 11.15h Kafe pauza
 • 11.45h
  • Obezbeđenje carinskog duga
  • Privremeni smeštaj robe i privremeni uvoz
  • Utvrđivanje carinske vrednosti
  • Podela carinskih postupaka
 • 13.00h RUČAK u restoranu
 • 14.00h
  • Usklađivanje carinskih propisa sa novim carinskim zakonom
  • Pravila i razlike u procesu carinjenja kod primene: Carinske tarife za 2019, Odluka o posebnim uslovima za primenu carinskih dažbina kao i važećih sporazuma o slobodnoj trgovini

CENA TRENINGA

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet ili Pravnik) 8.500,00 din. + PDV po učesniku
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV po učesniku
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1064