IPC WEBINAR
15. novembar 2021. godine

PRAVNO I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA
(Praktična rešenja i otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2022. -

#PRAKSAISPREDTEORIJE


Webinar je namenjen:
Svim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Cilj webinara:
Cilj webinara je praktično rešavanje spornih pitanja i otklanjanje najčešćih grešaka ustanova obrazovanja u pravnom i finansijskom poslovanju.
Najčešće greške prilikom otkaza ugovora o radu zaposlenih, utvrđivanja prava na regres i topli obrok i drugih prava zaposlenih.
Aktuelnosti i novine u vezi sa finansijsko-računovodstvenim poslovanjem ustanova.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 15. novembar 2021. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
  • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a

TEME WEBINARA

   
10.00h OBAVEZE USTANOVA KOD ZASNIVANJA I PRESTANKA RADNOG ODNOSA I OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH (regres i topli obrok)
- Preuzimanje sa liste (prestanak potrebe za radom zaposlenog i bodovanje)
- Obrazovanje i postupanje komisije (specifičnosti - sekretar ustanove)
- Odlučivanje i odgovornost direktora i sprečavanje sukoba interesa
- Teže i lakše povrede radne obaveze i povrede zabrane (modeli akata i primeri lakših povreda)
- Disciplinski postupak, mere i postupak prestanka radnog odnosa (donošenje rešenja, dostavljanje, pouka o pravnom leku)
- Mišljenja komisije i prevazilaženje problema u praksi (solidarna pomoć, jubilarna nagrada, preuzimanje)
- Pravo zaposlenih na regres i topli obrok
12.00h OBAVEZE USTANOVA PREMA POSEBNIM PROPISIMA (zaštita podataka o ličnosti, pristup informacijama od javnog značaja, rodna ravnopravnost)
12.30h FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA
- Planiranje finansiranja i izrada finansijskih planova za period 2022-2024. god.
- Preuzimanje obaveza i način njihovog izmirenja prema izvorima finansiranja do kraja godine
- Najčešće nedoumice i problemi u budžetskom računovodstvu (ISIB, devizna plaćanja, donacije, zakup i dr.)
- Obaveza uspostavljanja finansijskog upravaljanja i kontrole (odgovornosti i koraci uspostavljanja)
14.00h ODGOVORI na PITANJA

PRAVNO I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA sa posebnim osvrtom na PRAKTIČNA REŠENJA za prijem i prestanak radnog odnosa, ostvarivanja prava zaposlenih (regres i topli obrok), kao i na finansijsko-računovodstveno poslovanje (ISIB, devizna plaćanja, donacije, zakup, finansijsko upravljanje)

Na IPC Webinaru će se kroz predavanje i praktičnim prikazom specifičnih primera iz prakse zasnivanja i prestanka radnog odnosa omogućiti učesnicima da ovladaju postupcima za zakonito sprovođenje ovih postupaka, kao i da ovladaju obavezama koje imaju prema posebnim propisima (zaštita ličnih podataka, pristup informacijama od javnog značaja, rodna ravnopravnost).

U toku treninga biće predstavljena i mišljenja nadležnih institucija, naročito nadležnih komisija, sa ciljem razrešenja spornih pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava zaposlenih prema posebnim kolektivnim ugovorima (preuzimanje, jubilarna nagrada, solidarna pomoć), sa posebnim osvrtom na prava zaposlenih na regres i topli obrok i sudske postupke koji se vode protiv ustanova.

Na treningu će biti obrađene izuzetno značajne teme u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovanjem ustanova sa posebnim akcentom na finansijsko planiranje, finansijsko upravljanje, kao i na najčešće probleme u praksi koji se odnose na budžetsko računovodstvo (ISIB, devizna plaćanja, donacije, zakup i dr.).

Trening je namenjen direktorima, sekretarima ustanova obrazovanja, kao i zaposlenima u finansijsko-računovodstvenoj službi, a svaki učesnik IPC Webinara dobiće prezentaciju sa primerima i modelima akata iz prakse.

KOTIZACIJA za WEBINAR

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 3.700,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara
(uključuje i dobijanje časopisa Pravnik br. 7-8 i 9)
7.700,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1207


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na webinaru, možete postaviti do 12. novembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava