IPC WEBINAR
18. januar 2022. od 10h


NOVINE i PRIPREME za sastavljanje
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2021.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

IZMENE PRAVILNIKA O PDV i OBAVEZNI
ELEMENTI RAČUNA PREMA ZAKONU O PDV

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022.


DATUM I MESTO WEBINARA

  • 18. januar 2022. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h

IZMENE PRAVILNIKA O PDV i OBAVEZNI ELEMENTI RAČUNA PREMA ZAKONU O PDV

10.45h

NOVINE U ZAKONSKOJ I PODZAKONSKOJ RAČUNOVODSTVENOJ REGULATIVI za 2021. godinu
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

1. Primena odredaba Zakona o računovodstvu koje se po prvi put primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja na dan 31. decembar 2021. godine
2. Prelazak na primenu novog Kontnog okvira
3. Primena novih knjigovodstvenih računa u Kontnom okviru
4. Preknjižavanje sa starog na novi kontni okvir
5. Glavne izmene u obrascima finansijskih izveštaja
6. Odredbe Zakona o računovodstvu koje se odnose na predaju finansijskih izveštaja

12.00h Pauza
12.15h ANALIZA I PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA ZA RAČUNOVODSTVO U IZDANJU IPC-a - autor dr Zoran Petrović:
a) Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike
b) Priručnik za primenu MSFI (Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)
c) Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
12.45h PRIPREME ZA SASTAVLJANJE REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2021. godinu
1. Izmene računovodstvenih politika za 2021. godinu
2. Ključne promene u priznavanju i vrednovanju pojedinih pozicija u finansijskim izveštajima (operativni lizing, kapitalizovanje troškova pozajmljivanja, državna dodeljivanja, revalorizacija, vrednovanje finansijskih instrumenata, obezvređenje potraživanja)
3. Pripreme za vrednovanje prihoda
4. Pripreme za vrednovanje sumnjivih i spornih potraživanja i ispravka vrednosti i direktan otpis potraživanja
5. Obračun računovodstvene i poreske amortizacije u 2021. godini
6. Priznavanje rashoda u poreskom bilansu
7. Novine u sastavljanju Napomena uz finansijske izveštaje
14.30h ODGOVORI NA PITANJA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
KOTIZACIJA za OSTALE UČESNIKE webinara
Uključuje i dobijanje časopisa Revizor - Pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu i popis
9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1252Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 17. januara 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava