IPC WEBINAR

Webinar - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU za 2020. (rok 31. mart) - praktični deo

TEME:

  • Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU za 2020. (rok 31. mart) - praktični deo

MESTO i DATUM:

  • 24. mart 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI:

  • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

IPC WEBINAR

Webinar - Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (rok 29. jun) i PREDUZETNIKA (rok 15. april)

TEME:

  • Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (rok 29. jun) i PREDUZETNIKA (rok 15. april)
  • OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE

MESTO i DATUM:

  • 26. mart 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI:

  • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava