1.9. Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu

Red. br. Obveznici NEOPOREZIVI IZNOS
1. Za sve obveznike - rezidente i nerezidente (3 x PGZ*) 2.375.136
IZNOS LIČNIH ODBITAKA
  a) za poreskog obveznika (40% od PGZ) 316.685
  b) za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ) 118.757
Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.
OPOREZIVI DOHODAK i PORESKE STOPE
  za sve obveznike:
- na dohodak za oporezivanje (do 6 x PGZ).....................4.750.272 dinara
- na dohodak za oporezivanje (preko 6 x PGZ)................4.750.272 dinara

10%
15%

PGZ*= prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u RS u 2017. godini = 791.712 din (65.976 x 12) - ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018).