3.1. Index potrošačkih cena u 2018. godini

Mesec Republika Srbija Saopštenje RZS
JANUAR I 2018.
XII 2017.
I 2018.
I 2017.
Broj 44
od 23.2.2018.
100,3 101,9
FEBRUAR II 2018.
I 2018.
II 2018.
XII 2017.
Broj 64
od 12.3.2018.
100,3 100,7
MART III 2018.
II 2018.
III 2018.
XII 2017.
Broj 96
od 12.4.2018.
100,1 100,8
APRIL IV 2018.
III 2018.
IV 2018.
XII 2017.
Broj 124
od 11.5.2018.
100,4 101,2
MAJ V 2018.
IV 2018.
V 2018.
XII 2017.
Broj 159
od 12.6.2018.
100,6 101,8
JUN VI 2018.
V 2018.
VI 2018.
XII 2017.
Broj 198
od 12.7.2018.
100,4 102,2
JUL VII 2018.
VI 2018.
VII 2018.
XII 2017.
Broj 223
od 13.8.2018.
99,7

101,9

AVGUST VIII 2018.
VII 2018.
VII 2018.
XII 2017.
Broj 255
od 12.9.2018.
100,3 102,2
SEPTEMBAR IX 2018.
VIII 2018.
IX 2018.
XII 2017.
Broj 282
od 12.10.2018.
99,7 101,9
OKTOBAR X 2018.
IX 2018.
X 2018.
XII 2017.
Broj 307
od 13.11.2018.
100,3 102,2
NOVEMBAR XI 2018.
X 2018.
XI 2018.
XII 2017.
Broj 340
od 12.12.2018.
99,7 101,9
DECEMBAR XII 2018.
XI 2018.
XII 2018.
XII 2017.
Broj 9
od 11.1.2019.
100,1 102,0
Mesec Beograd Saopštenje ZIS
JANUAR I 2018.
XII 2017.
I 2018.
I 2017.
Broj 11/2018
od 26.2.2018.
100,4 101,6
FEBRUAR II 2018.
I 2018.
II 2018.
XII 2017.
Broj 15/2018
od 13.3.2018.
100,3 100,6
MART III 2018.
II 2018.
III 2018.
XII 2017.
Broj 24/2018
od 12.4.2018.
100,0 100,6
APRIL IV 2018.
III 2018.
IV 2018.
XII 2017.
Broj 37/2018
od 14.5.2018.
100,3 100,9
MAJ V 2018.
IV 2018.
V 2018.
XII 2017.
Broj 46/2018
od 12.6.2018.
100,6 101,5
JUN VI 2018.
V 2018.
VI 2018.
XII 2017.
Broj 53/2018
od 13.7.2018.
100,5 102,0
JUL VII 2018.
VI 2018.
VII 2018.
XII 2017.
Broj 63/2018
od 13.8.2018.
99,5 101,5

AVGUST

VIII 2018.
VII 2018.
VIII 2018.
XII 2017.
Broj 71/2018
od 12.9.2018.
100,5 101,9
SEPTEMBAR IX 2018.
VIII 2018.
IX 2018.
XII 2017.
Broj 77/2018
od 12.10.2018.
99,6 101,5
OKTOBAR X 2018.
IX 2018.
X 2018.
XII 2017.
Broj 86/2018
od 13.11.2018.
100,4 101,9
NOVEMBAR XI 2018.
X 2018.
XI 2018.
XII 2017.
Broj 94/2018
od 13.12.2018.
99,6 101,5
DECEMBAR XII 2018.
XI 2018.
XII 2018.
XII 2017.
Broj 1/2019
od 14.1.2019.
99,9 101,5

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.

Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.