1.7. Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

Redni br. OPIS Minimalno pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu Poreski tretman od 1.2.2018.
1. SOLIDARNA POMOĆ u slučaju duže ili teže bolesti, rehabilitacije i nastupa teže invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice Na način utvrđen opštim aktom poslodavca u skladu sa članom 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu Neoporezivo do 38.370,00 dinara
a preko ovog iznosa plaća se samo 10% poreza
2. SOLIDARNA POMOĆ
(član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu)
Uređuje se opštim aktom poslodavca Oporezuje se ceo iznos po stopi od 10%
3. JUBILARNE NAGRADE
(član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu)
Na način utvrđen opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 19.183,00 dinara godišnje
4. NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PAKETIĆI deci zaposlenih Na način utvrđen opštim aktom poslodavca Neoporezivo po detetu, do 15 godina, najviše do 9.592,00 dinara godišnje a preko ovog iznosa ta isplata ima karakter zarade, kumulira se sa zaradom i plaća se i porez 10% i doprinosi 19,9% + 17,9%
5. POMOĆ PORODICI U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA UŽE PORODICE U visini troškova pogrebnih usluga Neoporezivo do 67.145,00 dinara za isplate u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog ili penzionisanog radnika
6. PRIMANJA PO OSNOVU ORGANIZOVANE SOCIJALNE I HUMANITARNE POMOĆI U visini i na način utvrđen aktom poslodavca Na ceo iznos se ne plaća porez
7. STIPENDIJE I KREDITI učenika i studenata Na način utvrđen opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 11.511,00 dinara
8. POMOĆ ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA U visini koju utvrdi poslodavac, ali ne više od iznosa stvarne štete Ne plaća se porez na dohodak građana
9. NAGRADE I SPONZORISANJE FIZIČKIH LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA KAO I OSTALA NEPOMENUTA DAVANJA Prema opštem aktu poslodavca Oporezuje se ceo iznos u skladu sa članom 85. Zakona
10. PREMIJA DOBROVOLJNOG DODATNOG PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond Prema opštem aktu poslodavca Neoporezivo do 5.757,00 dinara
11. Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću - Neoporezivo do 11.684,00 dinara (do 16.12.2018. godine)
Neoporezivo do 100.00,00 dinara (od 16.12.2018. godine)
12. Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca Prema opštem aktu poslodavca Neoporezivo do 12.746,00 dinara

NAPOMENA: Obračun poreza na iznose preko neoporezovanih iznosa vrši se prema članu 18. i članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, kako smo objasnili u napomeni kod tabele 1.6.