5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana Bruto zarada u privredi Republike za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev "Službeni glasnik RS",broj
JANUAR 74.887 7/2018
FEBRUAR 69.218 25/2018
MART 66.084 31/2018
APRIL 68.251 39/2018
MAJ 67.901 49/2018
JUN 69.684 57/2018
JUL 68.047 66/2018
AVGUST 68.029 72/2018
SEPTEMBAR 68.831 81/2018
OKTOBAR 66.251 92/2018
NOVEMBAR 69.012 103/2018
DECEMBAR 69.949 4/2019

NAPOMENA: Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).