2.1a. Najniža osnovica za obračun doprinosa za 2019. godinu

- za ZAPOSLENE I POSLODAVCE

- za osiguranike koji se uključuju u OBAVEZNO OSIGURANJE

- za osiguranike samostalnih delatnosti (PREDUZETNICI I OSNIVAČI/ČLANOVI PRIVREDNIH DRUŠTAVA)

35% PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD NOVEMBAR 2017. - OKTOBAR 2018.
Prosečna mesečna zarada XI/17 do X/18 NAJNIŽA OSNOVICA Period primene* "Službeni glasnik RS", broj
68.345 23.921 od 1.1.2019.
do 31.12.2019.
104/2018

* U skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017 i 95/2018).

- za POLJOPRIVREDNIKE

- za SVEŠTENIKE, VERSKE SLUŽBENIKE

- za SAMOSTALNE UMETNIKE

Prosečna mesečna zarada
XI/17 do X/18
NAJNIŽA OSNOVICA Period primene "Službeni glasnik RS", broj
68.345 23.921 od 1.1.2019.
do 31.12.2019.

104/2018