2.2. Najviša osnovica za obračun doprinosa za 2018. godinu

PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD DECEMBAR 2016 - NOVEMBAR 2017
Prosečna mesečna zarada u RS NAJVIŠA OSNOVICA Period primene* "Službeni glasnik RS", broj
65.866

329.330 od 6.1.2018.
do 31.12.2018.
2/2018

* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015 i 113/2017).