6.4a Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja prema grupama poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama u 2019. godini

- Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, osim Centralnog registra OSO -

Grupe poslova od novembra
2014. godine
(neto)1
od januara
2019. godine
(neto)2
Za I grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.596,17 3.847,90
Za II grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.411,09 3.649,87
Za III grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 2.368,22 2.533,99

- Centralni registar OSO -

Grupe poslova od novembra
2014. godine
(neto)1
od januara
2019. godine
(neto)3
Za I grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.596,17 4.040,30
Za II grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.411,09 3.832,35
Za III grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 2.368,22 2.660,69

1 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine.

2 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-161/2019 od 16.1.2019. godine.

3 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-166/2019 od 16.1.2019. godine.