6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci od aprila 2014. godine (neto) od novembra 2014. godine (neto)1 od decembra 2015. godine (neto)2 od decembra 2016. godine (neto)3 od decembra 2017. godine (neto)4
Državni službenici i nameštenici:
1) Poreska uprava i Uprava carine
2) Ministarstvo odbrane, zavodi za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima
3) Ustavni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaštva i Državno pravobranilaštvo
4) za ostale državne službnike i nameštenike
19.001,43 17.101,29 17.101,29 17.101,29
18.811,42
19.751,99

18.854,17

17.956,35
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca 33.150,97 29.835,87 29.835,87 29.835,87 31.327,66
Predsednik
Sudije Ustavnog suda
33.150,97 29.835,87 29.835,87 29.835,87 29.835,87

1 Čl. 8. i 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015).

2 Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 103/2015).

3 Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 99/2016).

4 Čl. 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017).