6.3a Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda u 2019. godini

Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci od decembra
2017. godine
(neto)1
od januara
2019. godine
(neto)2
Državni službenici i nameštenici:    
1) Poreska uprava i Uprava carine 18.811,42 20.410,39
2) Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane 19.751,99 21.529,67
3) Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima 19.751,99 21.134,63
4) Ustavni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaštva i Državno pravobranilaštvo 18.854,17 20.173,96
5) Funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju   18.298,38
6) Funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija   31.924,38
7) Državni službnici i nameštenici zaposleni u ostalim državnim organima 17.956,35 19.213,29
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca 31.327,66 33.520,60
Predsednik i sudije Ustavnog suda 29.835,87 31.924,38
Izabrana lica, osim predsednika Republike, narodni poslanici, imenovana, postavljena i zaposlena lica u službama predsednika Republike i Narodne skupštine Republike Srbije   9.783,833
Državni sekretari, Generalni sekretar Vlade, šefovi i zamenici šefova kabineta predsednika i potpredsednika Vlade   3.033,923

1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017).

2 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018).

3 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-168/2019 od 16.1.2019. godine.