6.5a Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u, BIA i Vojsci u 2019. godini

Zaposleni - pripadnici od decembra
2017. godine
od januara
2019. godine
Zaposleni u MUP-u 27.868,64 (neto)1 30.376,82 (neto)4
Pripadnici BIA 1.781,55 (neto)2 1.941,89 (neto)5
Profesionalni pripadnici Vojske Srbije 39.755,55 (bruto)
27.868,64 (neto)3
43.333,55 (bruto)
30.376,82 (neto)6

1 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-12365/2016 od 23.12.2016. godine.

2 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-12364/2016 od 23.12.2016. godine.

3 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-12366/2016 od 23.12.2016. godine.

4 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-162/2019-1 od 16.1.2019. godine.

5 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-167/2019 od 16.1.2019. godine.

6 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-165/2019 od 16.1.2019. godine.