Data je nova dozvola za izdavanje elektronskog novca

Datum objave: 15-03-2019


Narodna banka Srbije dala je dozvolu za izdavanje elektronskog novca privrednom društvu "Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd", sa sedištem u Beogradu (do sada, dozvolu za izdavanje elektronskog novca imalo je samo privredno društvo iPay See d.o.o. iz Beograda).

Podsećamo da elektronski novac predstavlja potpuno ravnopravnu elektronsku zamenu za novčanice i kovani novac. Koristi se za plaćanja putem interneta, aplikacija na mobilnim telefonima i sl. i omogućava kupoprodaju roba i usluga u brzom vremenskom roku, s bilo koje lokacije.

Ovo Rešenje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj 17/2019, od 14. marta 2019. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h