Demo verzija i Interno tehničko uputstvo za poslovanje sa E-fakturama

Datum objave: 20-09-2021


Ministarstvo finansija je na svojoj stranici https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login dalo demo verziju okruženja sistema E-faktura. Takođe, objavljeno je i kompletno Interno tehničko uputstvo za poslovanje subjekata sa E-fakturama, https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/171/Interno_tehnicko_uputstvo_verzija_od_17092021-1.pdf, o čemu će više reči biti na Treningu "Obaveza elektronskog fakturisanja u javnom i privatnom sektoru" koji se održava 30.9.2021. godine, kao i u sledećim brojevima časopisa Revizor i Budžet.