Donet je Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja

Datum objave: 27-08-2020


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja, objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 110/2020, koji je stupio na snagu 27. avgusta 2020. godine, a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine.

Ovim pravilnikom uređuje se poseban program obrazovanja i vaspitanja, uputstvo o organizaciji i radu ustanove, i određuju ustanove koje nastavljaju sa radom u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti

Detaljnije o ovom pravilniku možete se informisati u časopisu Pravnik i elektronskom paketu IPC.RaP.