Donet Pravilnik o bližoj sadržini Registra ustanove kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Datum objave: 24-01-2022


Ministar kulture i informisanja doneo je Pravilnik o bližoj sadržini Registra ustanove kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (dalje: Pravilnik).

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 9/2022, stupa na snagu 29. januara 2022. godine, a primenjuje se od 18. novembra 2022. godine, odnosno danom početka rada Registra.

Pravilnik reguliše sadržinu Registra ustanove kulture koji vodi Agencija za privredne registre kao jedinstvenu, centralnu, javnu elektronsku bazu podataka o ustanovama kulture, kao i dokumentaciju potrebnu za registraciju.

Ustanove kulture dužne su da Agenciji za privredne registre podnesu registracionu prijavu za upis usklađivanja u Registar ustanova kulture u roku od tri meseca od dana početka rada ovog registra i uz prijavu podnesu propisanu dokumentaciju.

Detaljnije o sadržini Registra ustanove kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju možete se informisati u časopisu Pravnik i u elektronskom paketu IPC.RaP.