Dopuna u Pravilniku o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura

Datum objave: 09-02-2019


Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017), donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 8/2019, čije odredbe stupaju na snagu 16. februara 2019. godine.

U članu 5. Pravilnika dodaje se stav 3. koji glasi:

  • Poverilac - privredni subjekat (privredno društvo i preduzetnik osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, kao i zadruga i registrovano poljoprivredno gazdinstvo i ostala pravna lica osnovana u skladu sa posebnim zakonom), nije u obavezi da zahtev za registraciju i ovlašćenja iz stava 2. ovog člana, kao i zahtev za ukidanje pristupa centralnom registru faktura iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika, overi pečatom.

→ Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor i Budžet (štampana izdanja).