Internet stranica za primenu elektronske fakture

Datum objave: 01-09-2021


Ministarstvo finansija postavilo je internet stranicu www.efaktura.gov.rs kao pomoć i podršku očekivanoj primeni elektronske fakture u poslovanju subjekata javnog sektora, kao i poslovanju privrednih subjekta sa subjektima javnog sektora, a koja treba da se primenjuje od 1.1.2022. godine.

Takođe, na navedenoj stranici objavljena je:

  • okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura, kao i
  • specifikacija prilagođena primeni elektronske fakture u unutrašnjem prometu u zemlji, a kojom se elektronske fakture razmenjuju putem sistema elektronskih faktura u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsko fakturisanje.