Izmenjeni su i dopunjeni šifarnici zanimanja i nivoa kvalifikacija

Datum objave: 18-08-2020


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (dalje: Odluka o izmenama i dopunama Odluke), koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 101/2020, a na snagu je stupila 25. jula 2020. godine.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke sadrži novi Prilog koji čine: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija, Šifarnik država i teritorija, Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 25. avgusta 2020. godine.

Detaljnije o novim šifarnicima možete se informisati u časopisu Pravnik i elektronskom paketu IPC.RaP.