Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara ("neto") po radnom času

Datum objave: 10-09-2021


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2022. godine, kojom je utvrđena visina minimalne cene rada u iznosu od 201,22 dinara ("neto") po radnom času, koja se primenjuje počev od 1. januara 2022. godine.

Minimalna cena rada za 2022. godinu uvećana je za 9,4% u odnosu na minimalnu cenu rada iz 2021. godine.

Neto iznos minimalne zarade u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2022. godine je:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 32.195,20 dinara;
  • za mesec sa 168 radnih časova: 33.804,96 dinara;
  • za mesec sa 176 radnih časova: 35.414,72 dinara;
  • za mesec sa 184 radna časa: 37.024,48 dinara.

O novom iznosu minimalne cene rada i obračunu minimalne zarde detaljnije se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i štampanim izdanjima časopisa REVIZOR broj 18 i BUDŽET broj 16.