Najavljeno je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za PIO

Datum objave: 03-09-2021


Na sajtu Ministarstva finansija RS objavljena je vest nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta u kojoj je najavljeno da će minimalna cena rada u 2022. godini iznositi 35.012,00 dinara, što predstavlja povećanje minimalne cene rada od 9,4%.

Takođe, najavljeno je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300,00 dinara na 19.300,00 dinara, kao i smanjenje doprinosa za penzijsko i inavalidsko osiguranje na teret poslodavca od 0,5%, odnosno sa 11,5% na 11%.